مقالات

خاستگاه تولید علم در قرآن

نوع مقاله: علمی – پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآنی

چکیده

تأکید قرآن کریم بر موضوعاتی مانند علم، عالم، جستجوی علمی، تعقل وتفکر، نشان دهنده اهمیتی است که این کتاب الهی برای مبانی تولید علم قائل است. به عبارت دیگر بررسی مباحث مذکور از دیدگاه قرآن، خاستگاه نوآوری علمی در کلام خداوند متعال را مشخص خواهد کرد. این موضوعات ارتباط مستقیم با نوآوری وکشف پدیدهها دارند. بنابراین منشاء وخاستگاه تولید علم در اهمیتی است که قرآن به این مباحث میدهد. ومتقابلاً تولید علم در فضایی شکوفا و بارور میشود که مباحث ذکر شده مورد توجه قرار گیرد.

دانلود مقاله خاستگاه تولید علم در قرآن 

کلیدواژهها

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا