علم و دین

افسردگی بشر حاصل تفکر تکامل گرایان افراطی

ىکتر محموىرضا قاسمی با توجه به نگاه تکامل گرایان افراطی به زندگی ، از آثار این نگاه افسردگی بشر را نام می برند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا