خانواده و سبک زندگی

تحقیق دانشجویی: رشد جمعیت و سیاست های کنترل آن در ایران

دانش خانواده و جمعیت

مقدمه:

در حال حاضر تنظیم خانواده، جزو بهداشت باروری و بهداشت باروری، از مفاهیم حقوق بشری محسوب میشود. معمولا ایجاد جنبه حقوق بشری برای اهمیت ویژهای یافته است و آن را به یک دغدغه جهانی و

ملی تبدیل کرده . در این تحقیق به لزوم مسئله کنترل جمعیت و پیامدهای آن می پردازیم.بزرگترین سرمایه هر کشور جمعیت آن کشور محسوب می شود و مهمترین بخش سنی جمعیت نیز جوانان آن جمعیت

هستند.طبق آمار ثبت شده در دهه های ۶۰ و ۷۰ جمعیت ایران حدود ۶۰ میلیون نفر گزارش شده . از نظر جمعیت شناسان ۲۰ سال گذشته دوره انفجار جمعیت جوان در کشور است.

 ادامه در :

دانلود pdf  تحقیق دانشجویی رشد جمعیت و سیاسیت های کنترل جمعیت 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا